Weleens naar politiek 24 gekeken? Niet speciaal spannend he? Je krijgt vaak het idee dat de politici alleen hun mond open doen om zichtbaar te zijn voor hun achterban. En niet om een zinvol gesprek te voeren met elkaar. En dat is vaak ook zo. De echte gesprekken hebben al ergens anders plaatsgevonden: in de commissies, in de wandelgangen, in het informele overleg tussen partijen.

Toch laten we ons vaak misleiden door het beeld dat we van een vergadering hebben. Een formele bijeenkomst met een voorzitter waarin ieder zijn eigen zegje mag doen.

OR-vergaderingen zijn geen tweede kamer vergaderingen maar toch gedragen we ons er soms wel naar. We doen ons zegje maar een echt gesprek is er niet. We laten de voorzitter de besluiten formuleren en het gesprek regelen.

Het is ook moeilijk een echt gesprek te voeren met meer dan vier mensen. Het kan wel, maar het vergt wat oefening.

Het goede nieuws is dat jij als nieuw OR-lid een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het goed laten verlopen van het gesprek van de vergadering van de ondernemingsraad.
Je leest er meer over in onderstaand artikel.

Zeven dingen die je kunt doen om de vergadering meer inhoud te geven

De meeste vergaderingen kennen een vaste opbouw.
Hoe gaat het meestal?

– het onderwerp wordt geïntroduceerd;
– de deelnemers (lang niet iedereen) zegt wat over het onderwerp;
– er wordt een conclusie getrokken. Eventueel en besluit genomen en actiepunten geformuleerd.

Klinkt niet slecht he?

Zeker niet als het een goed gesprek is geweest. Maar daar schort het vaak aan.

  • Mensen luisteren niet naar elkaar
  • Bouwen niet voort op elkaars ideeën
  • Lang niet iedereen heeft een bijdrage.

Dat wil trouwens niet zeggen dat de besluiten niet goed zijn of dat er niks gebeurt met wat er afgesproken is.

Maar toch, medezeggenschap doe je met elkaar.

De vergadering meer inhoud geven

Er zijn zeven dingen die je kunt doen om de vergadering meer inhoud te geven.

  1. Vraag door als iets niet duidelijk is
  2. Vat samen, blijf bij het onderwerp
  3. Luister naar je collega’s
  4. Vraag aan degene die niets zeggen wat ze ervan vinden
  5. Wees eerlijk als je iets lastig vindt
  6. Geef je mening als je die hebt
  7. Bereid je voor

Ad 1) Vraag door als iets niet duidelijk is
Als nieuwkomer zal niemand opkijken als je niet alles snapt. Gebruik die positie om helderheid te krijgen. Over het onderwerp, maar ook over de manier van vergaderen.

Ad 2) Vat samen, blijf bij het onderwerp
Gesprekken kunnen nogal warrig verlopen. Van de hak op de tak. Om het te kunnen begrijpen helpt het om samen te vatten. Begrijp ik het goed dat? Zorg dat je bij het onderwerp blijft.

ad 3) Luister naar je collega’s
Om samen te vatten moet je eerst goed geluisterd hebben. Het kan helpen om de spreker aan te kijken en misschien af en toe een aantekening te maken.  Wat zegt die ander? Wat is de kern?

Ad 4) Vraag aan degene die niets zeggen wat ze ervan vinden
Als het je opvalt dat veel dezelfde mensen aan het woord zijn, kun je je collegaleden vragen wat ze ervan vinden. Veel mensen denken dat het een taak van de voorzitter is. Dat klopt, maar het staat iedereen vrij er naar te vragen. Het bevordert het gesprek als je geïnteresseerd bent in elkaar.

Ad 5) Wees eerlijk als je iets moeilijk vindt
Sommige mensen schamen zich als ze iets niet kunnen of snappen. Niet doen! Wees open als je het bijvoorbeeld lastig vindt om stukken te lezen. Je kunt ook aangeven wat het voor jou lastig maakt. Misschien weten de andere collega OR-leden een manier waarop het makkelijker wordt.

Door eerlijk te zijn help je de anderen ook om open te zijn en de schone schijn te laten varen.

Ad 6) Geef je mening als je die hebt
Je bent weliswaar nieuw, maar dat wil niet zeggen dat je geen mening hebt. Je hebt je eigen kennis, kunde en ervaring. Het zou zonde zijn die niet in te brengen. Dus doe vooral je mond open als je iets te zeggen hebt.

Ad 7) Bereid je voor
Je geeft de vergadering diepgang en inhoud door je vooraf voor te bereiden. Weet je wat van je gevraagd wordt als je de agenda krijgt? Zo niet, vraag dan gelijk aan de secretaris wat van je verwacht wordt.

Samenvatting
Als nieuweling kun je je positie gebruiken om de vergadering meer inhoud te geven. Door vragen te stellen, goed te luisteren, samen te vatten en geïnteresseerd te zijn in de mening van je collega’s. Je helpt de OR ook verder door open te zijn over wat je zelf lastig vindt. Of graag wilt.